Kurser

Vores vision er ikke blot at automatisere virksomhedens arbejdsprocesser, men også at sikre en klar strategi og langsigtet forankring af RPA i hele organisationen. Derfor tilbyder vi vores kunder kurser til uddannelse af medarbejderne internt i virksomheden, så de bliver fortrolige med RPA og også har mulighed for at arbejde videre på løsningen på egen hånd.

RPA proceskonsulent
RPA proceskonsulent

RPA proceskonsulenten afdækker processer med henblik på at identificere automatiseringspotentialet og implementere selve automatiseringen.

Konsulenten skal i tæt samarbejde med virksomheden opbygge RPA- og AI-området og opnå en forståelse af komplekse processer for at kunne vurdere samt dokumentere og implementere den del af processen, som kan automatiseres.

Desuden er det RPA proceskonsulentens rolle at:

 • drive udrulningen og implementeringen af RPA
 • sikre kvalitet via veldefinerede standarder, procedurer og retningslinjer
 • prioritere processer med automatiseringspotentiale og procesoptimering (udarbejde business cases)
 • sikre compliance og sikkerhed, herunder etablering af en hensigtsmæssig governance struktur

RPA udvikler
RPA udvikler

Vi tilbyder et hands-on uddannelsesforløb, så du fremadrettet kan bygge robotter i din virksomhed. Du vil opnå forståelse for forskellige robotkomponenter, design af workflow, lave scripts via de intuitive ikoner, korrekt anvendelse af logik komponenter, dokumentation af robottens arbejde og meget mere.

I forbindelse med certificeringsforløbet, får du stillet en prøvelicens til en fuld funktionel RPA suite til rådighed. Udover at modtage under­visning, kan du således anvende robotten hjemme i din egen virksomhed.

Under forløbet har du:

 • support fra Nordic RPA's konsulenter under hele forløbet
 • online selvstudiepakke med guides, video og artikler
 • adgang til Nordic RPA's Robotics Knowledge Center
 • 4 ugers prøvelicens
 • afsluttende online multiple choice-eksamen

Sådan ser forløbet ud

RPA proceskonsulent (inkl. værktøjspakke)

Dag 1

 • Generel introduktion til Robotic Process Automation – RPA
 • Byg din første robot
 • Organisering af RPA i virksomheden
 • Øvelser i de tre centrale logikker i RPA

Dag 2

 • Proces workshop
 • Proceskortlægning og projektstyringsværktøjer
 • Styring og performancemåling af RPA projekter
 • Governance, compliance & security

Pris 9.995 kr./deltager inkl. forplejning eller skræddersyet on-site uddannelsesforløb efter aftale

Kursuskalender

 • 23. og 24. maj 2019 fra kl. 8.30 - 16.00 (København og Aarhus)
 • 5. og 6. september 2019 fra kl. 8.30 - 16.00 (København og Aarhus)
RPA udvikler (inkl. certificering)

Dag 1 (halv dag)

 • Byg din første robot
 • Øvelser i de tre centrale logikker i RPA
 • Procesudvælgelse og robot setup

Selvstudie baseret på studiepakke med guides, video og artikler (15-25 timer) 

Dag 2 (halv dag)

 • Opfølgning på selvstudieforløb
 • RPA Scripting Best Practice
 • Avancerede RPA funktionaliteter

Afsluttende online multiple choice-eksamen

Pris 7.500 kr./deltager inkl. forplejning eller skræddersyet on-site uddannelsesforløb efter aftale

Kursuskalender

 • 24. april og 9. maj 2019 fra kl. 8.30 - 12.30 (København)
 • 21. maj og 4. juni 2019 fra kl. 9.00 - 13.00 (Aarhus)
 • 11. juni og 25. juni 2019 fra kl. 8.30 - 12.30 (København)
Få RPA funderet i virksomheden

Tilmeld dig et af vores kurser