Værdikæde

Salg & marketing

Proces
Når en salgsordre modtages i digitalt format fx vedhæftet som PDF i en e-mail, skal informationerne fra PDF’erne registreres i ERP-systemet og en produktionsordre eller plukliste oprettes.

Løsning
Robotten tjekker for indkomne salgsordrer og behandler dem herefter automatisk, så de ligger klar til produktion eller pluk med det samme. Det skaber hurtigere fakturarer og dermed bedre cash-flow.Proces
I virksomheder, hvor kunder oprettes online, er den efterfølgende oprettelsesproces manuel. Der opstår derfor en back-log med opgaver og i perioder med større kundetilgang, bliver listen lang. 

Løsning
En automatiseret løsning tjekker for nye tilmeldinger i et fastsat interval og opretter kunden øjeblikkeligt i relevante systemer. Udover at frigive ressourcer sikrer det også højere kundetilfredshed og færre supportsager om manglende oprettelse, fordi den nu sker automatisk kort efter tilmelding - også i weekenden.

Proces
I CRM er det vigtigt at alle informationer inkluderes og opdateres for at opnå det fulde udbytte. Kunderettede medarbejdere bruger ofte meget tid på gentagne og regelbaserede CRM-opdateringer.

Løsning
Robotten behandler kundedata på tværs af flere systemer og behandler ændringer og indtastninger med lethed. Robotten sikrer, at alle dine CRM-oplysninger er synkroniseret, da de forbinder systemer, processer og aktiviteter efter behov 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

Proces
I virksomheder, der løbende laver rapportering om effekten af marketingindsatsen, er der typisk behov for at samle statistik og data fra forskellige kilder til en samlet effektrapport.


Løsning
Robotten henter data fra forskellige systemer og kilder. Hver uge genereres en grundig og overskuelig rapport til den marketingsanvsarlige. Der kan også tilføjes yderligere analyser, som tidligere har været meget tidskrævende at generere, men som robotten er i stand til at generere automatisk på lige præcis det tidpsunkt, der ønskes.

 

Proces
Håndteringen af reklamationer kan være en nedprioriteret proces, som fører til markant fald i kundetilfredshed og lang sagsbehandlingstid. Det kan hurtigt føre til dårlig omtale på blandt andet trustpilot og andre sociale medier.


Løsning
I mange tilfælde kan man reducere arbejdsbyrden ved reklamationer med op til 90% med robotter. Robotten henter data fra forskellige systemer, kontrollere at tidsfrister er overholdt og præsentere informationerne for en kunde-supporter som kan træffe den endelige beslutning. Det skaber en forbedret kundeoplevelse og øger effektiviteten i kundeservice.