Værdikæde

Salg & marketing

Proces
Når en salgsordrer modtages i digitalt format fx vedhæftet som PDF i en e-mail, skal informationerne fra PDF’erne registreres i ERP-systemet og en produktionsordre eller plukliste oprettes.

Løsning
Robotten tjekker for indkomne salgsordrer og behandler dem herefter automatisk, så de ligger klar til produktion eller pluk med det samme. Det skaber hurtigere fakturarer og dermed bedre cash-flow.Proces
I virksomheder, hvor kunder oprettes online, er den efterfølgende oprettelsesproces manuel. Der opstår derfor en back-log med opgaver og i perioder med større kundetilgang, bliver listen lang. 

Løsning
En automatiseret løsning tjekker for nye tilmeldinger i et fastsat interval og opretter kunden øjeblikkeligt i relevante systemer. Udover at frigive ressourcer sikrer det også højere kundetilfredshed og færre supportsager om manglende oprettelse, fordi den nu sker automatisk kort efter tilmelding - også i weekenden.

Proces
I CRM er det vigtigt at alle informationer inkluderes og opdateres for at opnå det fulde udbytte. Kunderettede medarbejdere bruger ofte meget tid på gentagne og regelbaserede CRM-opdateringer.

Løsning
Robotten behandler kundedata på tværs af flere systemer og behandler ændringer og indtastninger med lethed. Robotten sikrer, at alle dine CRM-oplysninger er synkroniseret, da de forbinder systemer, processer og aktiviteter efter behov 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

Proces
I virksomheder, der løbende laver rapportering om effekten af marketingindsatsen, er der typisk behov for at samle statistik og data fra forskellige kilder til en samlet effektrapport.


Løsning
Roboten henter data fra forskellige systemer og kilder. Den kan sættes til at trække data ugentligt, så der ligger data og effektberegninger klar, når marketing skal bruge det.

Proces
En RPA robot kan automatisk tage kontakt til leads på LinkedIn og på den måde skabe omkostningseffektiv markedsføring.   

 


Løsning

En RPA robot kan automatisk tage kontakt til leads på LinkedIn og på den måde skabe omkostningseffektiv markedsføring.