Værdikæde

Legal

Proces
Mange virksomheder står ofte med en lang række datakilder, der skal sammenflettes til et dokument i ensartet format. Det kan være en relativt simpel proces med en række Excel-ark der skal sammenfattes. Eller det kan være data fra en lang række programmer og systemer, hvor der skal laves dataudtræk inden sammenfletningen.

Løsning
En RPA-løsning kan automatisk hente data fra de forskellige kilder og sammenflette det. Det kunne eksempelvis være fletning af en række Excel-ark ud fra et fast regelsæt, hvor der dato og ugenummer konverteres til et ensartet format.

Proces
Afdelinger, som modtager og bearbejder store mængder dokumenter, kan bruge meget tid på at uddrage essensen af dokumenterne, som kan være spredt ud over mange siders indhold.

Løsning
Machine Learning kan lære præcis hvilken information, der er relevant. Eksempelvis kan over 15.000 PDF-sider bearbejdes per time af en Machine Learning-robot med en sporingsnøjagtighed på over 85%. Robotten gør opmærksom på de punkter, som den ikke kan finde, så medarbejderens tidsforbrug på informationssøgning i dokumenter, kan reduceres med over 85%.

Proces
Indrapportering, kontrol og sletning af data er alle tre tidskrævende processer, som virksomheder er lovmæssigt bundet til at foretage. Indrapportering kan eksempelvis være produktionsmængders miljøafgiftsberegning. Kontrol kan være gyldigheden af købers momskode. Sletning indebærer eksempelvis overholdelse af gældende GDPR-regler om lagring af personfølsomme data.

Løsning
RPA kan indlæse og behandler store mængder data på en struktureret måde. Herved sikres automatisk og tidsmæssig korrekt  indrapportering til offentlige myndigheder, løbende kontrol af kunders data samt mulighed for at opsætte automatisk sletning eller arkivering af data.