Værdikæde

IT

Proces
E-mails er en fast del af mange forskellige arbejdsprocesser. Det kan være PDF'er der kommer ind på e-mail, som efterfølgende skal behandles og have data overført til ERP. Eller det kan være e-mails, som skal sende forskellige rapporter og udtræk, der er tilpasset modtageren.

Løsning
Det er muligt at arbejde med e-mail direkte i RPA-softwaren. Der kan løbende tjekkes for nye e-mails i en mappe, som eksempelvis indeholder et bestemt emne. De indlæses løbende og vedhæftede filer hentes og behandles som ønsket. Samtidig kan softwaren sende e-mails, som eksempelvis indeholdende rapporter eller anden information, der skal kommunikeres videre.

Proces 
En betragtelig del af virksomheders daglige arbejde består i håndtering af e-mails og filer, som kommer fra eksterne og interne kilder. Det kan eksempelvis være fællesindbakker, hvor der bruges tid på at fordele e-mails korrekt ud til medarbejdere, baseret på e-mailens indhold. Det kan være tekstens ordlyd eller indhold i vedhæftninger.

Løsning
Med Machine Learning kan robotten oplæres i, hvilke medarbejdere der typisk håndterer de ankomne e-mails. Robotten kan samtidig reagere på, om en medarbejder er på ferie eller er syg ud fra kalenderen, så det sikres at e-mails ikke strander og forbliver ubehandlet i unødig lang tid.

Proces
IT har til opgave at vedligeholde AD-information på brugerne. Det sikrer, at brugerne har de nødvendige og tilladte rettigheder i virksomhedens IT-systemer. Opgaven løses oftest manuelt og med risiko for tastefejl.

Løsning
RPA kan systematisk foretage AD-brugerens oprettelser og ændringer og på den måde sikre, at brugernes systemrettigheder altid er korrekt opdaterede. Input til ændringerne kan eksempelvis stamme fra opdateringer i ERP eller fra e-mails med Excel-filer.

Proces
Opsætning af en ny medarbejders PC kræver ofte installation af bestemte programmer, tilpasning af indstillinger og oprettelse af AD-brugeren. Opsætningen klares ofte manuelt af medarbejdere i IT-afdelingen.

Løsning
RPA kan med fordel sættes til oprettelse af en ny medarbejders PC for at sikre en ensartet logik ved alle nye opsætninger.