Værdikæde

IT

Proces
IT har til opgave at vedligeholde AD-information på brugerne. Det sikrer, at brugerne har de nødvendige og tilladte rettigheder i virksomhedens IT-systemer. Opgaven løses oftest manuelt og med risiko for tastefejl.

Løsning
RPA kan systematisk foretage AD-brugerens oprettelser og ændringer og på den måde sikre, at brugernes systemrettigheder altid er korrekt opdaterede. Input til ændringerne kan eksempelvis stamme fra opdateringer i ERP eller fra e-mails med Excel-filer.

Proces
Opsætning af en ny medarbejders PC kræver ofte installation af bestemte programmer, tilpasning af indstillinger og oprettelse af AD-brugeren. Opsætningen klares ofte manuelt af medarbejdere i IT-afdelingen.

Løsning
RPA kan med fordel sættes til oprettelse af en ny medarbejders PC for at sikre en ensartet logik ved alle nye opsætninger.
Proces
Mange bestillinger internt til IT ryger manuelt videre til leverandøren, som derefter udfører arbejdet og sagen lukkes. Det skaber flaskehalse og optager IT-supporternes tid fra mere krævende opgaver.

Løsning
Robotten sættes op til de meste simple sager, hvor bestillingen skal videresendes til leverandøren, sagsstatus ændres og svar afventes. Det kan være brugeroprettelser til 3. parts hosting firma og lignende opgaver. Det nedbringer liggetiden på IT-sager og frigiver tid hos IT.

Proces
E-mails er en fast del af mange forskellige arbejdsprocesser. Det kan være PDF'er, der kommer ind på e-mail, som efterfølgende skal behandles og have data overført til ERP. Eller det kan være e-mails, som skal sende forskellige rapporter og udtræk, der er tilpasset modtageren.

Løsning
Det er muligt at arbejde med e-mail direkte i RPA-softwaren. Der kan løbende tjekkes for nye e-mails i en mappe, som eksempelvis indeholder et bestemt emne. De indlæses løbende og vedhæftede filer hentes og behandles som ønsket. Samtidig kan softwaren sende e-mails, som eksempelvis indeholdende rapporter eller anden information, der skal kommunikeres videre.

Proces 
En betragtelig del af virksomheders daglige arbejde består i håndtering af e-mails og filer, som kommer fra eksterne og interne kilder. Det kan eksempelvis være fællesindbakker, hvor der bruges tid på at fordele e-mails korrekt ud til medarbejdere, baseret på e-mailens indhold. Det kan være tekstens ordlyd eller indhold i vedhæftninger.

Løsning
Med Machine Learning kan robotten oplæres i, hvilke medarbejdere der typisk håndterer de ankomne e-mails, og derefter allokere mailen til den mest relevante modtager. Robotten kan samtidig reagere på, om en medarbejder er på ferie eller er syg ud fra kalenderen, så det sikres, at e-mails ikke strander og forbliver ubehandlet i unødig lang tid.