Værdikæde

HR

Proces
Ved timelønnede medarbejdere bruges der ofte et eksternt system til selve timeregistreringen. Det pågældende system danner filer med tidsregistreringerne, og evt. fejl i filerne skal rettes, før de kan indlæses i ERP-systemet og bogføres.

Løsning
Robotten kan automatisk tjekke en foruddefineret mappe på fastsatte tidspunkter. Alle tidsregistreringerne hentes, og kendte fejl rettes, inden de overføres til ERP og bogføres. Der sendes desuden en status til rette vedkommende.

Proces
HR opererer ofte med store mængde data, som kan være svære for medarbejderne at overskue i det daglige arbejde.

Løsning
Machine Learning kan overskue og lære af store mængder data og dermed synliggøre afvigelser i HR-afdelingens processer. Det kan være fejl i grundlaget for lønudbetaling på baggrund af historisk data. Her kan Machine Learning spotte ændringer i adfærd, som kan tyde på stress eller snarlig opsigelse ud fra eksempelvis sygedage, registrerede arbejdstimer eller brugen af forskellige systemer.

Proces
Oprettelse af medarbejdere er typisk en meget standardiseret proces, som gerne skal foretages hurtigt og præcist. Oprettelsen foretages nogle gange i adskillige systemer, hvor det er tvingende nødvendigt at data oprettes ens og korrekt. Det kan føre til fejl eller udskydelse af oprettelsen, hvilket ikke giver medarbejderen den bedste start i virksomheden.

Løsning
RPA kan oprette medarbejdere systematisk på tværs af flere systemer. Oprettelsen kan tilpasse medarbejderens afdeling og stilling med den tilhørende relevant information som eksempelvis personalehåndbog og telefonlister. Onboarding kan tage lang tid for en medarbejder at gå igennem, og derfor skæres processen ofte til. Med en robot er opgaven hurtigt og præcist udført, så alle nye medarbejder får en god opstart.

Proces
Der modtages løbende digitale oversigter over medarbejdere der har skiftet stilling internt. Skiftet medfører registreringer af en række ændringer for den pågældende medarbejder. Det er dog både tidskrævende og besværligt at rette informationerne forskellige steder i forskellige systemer.

Løsning
Ved at automatisere processen indtastes informationerne automatisk de korrekte steder, når der modtages en ny liste. Hvis der er fejl i de nye data for medarbejderen, som eksempelvis kan være angivet til at skulle oprettes i en afdeling, der ikke eksisterer, kan ændringerne ikke kan foretages automatisk. I det tilfælde gives der besked til brugeren, som herefter kan nøjes med at behandle evt. fejlede registreringer.