Værdikæde

Finans & regnskab

Proces
I forbindelse med manglende betaling fra kunder, sendes ofte manuelle rykkere via e-mail. Det er en proces der bygger på faste regler og tjek.

Løsning
Inddrivelse er et meget velegnet område til RPA, da robotten kan lære reglerne for eventuelle undtagelser og sættes til automatisk at tjekke en liste over manglende betalinger. Robotten tjekker listen med det ønskede interval og sender en mail fra debitorbogholderen. Herved frigives noget af medarbejdernes tid, der i stedet kan bruges på andre kunderettede aktiviteter.

Proces
Registrering af indbetalinger sker ved at logge ind på netbank og udlæse indbetalinger her. Indebetalingerne skal efterfølgende indlæses i virksomhedens ERP-system. Processen kan involvere mange forskellige banker og mange forskellige flere ERP-systemer.

Løsning
Med de samme rettigheder som den medarbejder, der ellers skulle udføre opgaven, kan robotten med sit eget NemID, selv logge ind for at hente informationer fra banken og overføre dem til ERP-systemerne.


Proces
I forbindelse med at revisionshusene gør klar til næste regnskabsår, er der en del administrative og gentagne processer med mange manuelle og regelbaserede handlinger i forskellige programmer.

Løsning
Med RPA er det muligt at klargøre og indhente opdaterede oplysninger fra forskellige interne og eksterne kilder. Eksempelvis kan robotten ”rulle” og klargøre revisionsprogrammer og kundemapper.

Proces
Kontrol af faktura og bogføring.

Løsning
Indlæs faktura og check mod lister / PO / eller godkendelse i flow. Liste med differencer sendes til rette medarbejdere og robotten bogfører fakturaer der er OK.

Proces
Når der er delindbetalinger i forbindelse med beskadigede produkter, hvor noget af betalingerne er tilbageholdt, indtil refusionen er afgjort, er det vigtigt hurtigt at få behandlet sagerne for at styrke virksomhedens cash flow og få inddrevet tilgodehavende. Det kræver indsamling af data fra en lang række kilder og maila til og fra underleverandører angående de beskadigede produkter.

Løsning
Robotten samler al informationen fra forskellige kilder og placerer bilag i en fastsat struktur, så der er et godt overblik over noget, der tidligere var meget uoverskueligt og tidskrævende.