Værdikæde

Finans & regnskab

Proces
I forbindelse med manglende betaling fra kunder, sendes ofte manuelle rykkere via e-mail. I større virksomheder er det en proces, der tager lang tid og bygger på faste regler og tjek.

Løsning
Inddrivelse er et meget velegnet område til RPA, da robotten kan lære reglerne for eventuelle undtagelser og sættes til automatisk at tjekke en liste over manglende betalinger. Robotten tjekker listen med det ønskede interval og sender en mail på vegne af debitorbogholderen. Robotten sættes op til at sende en aldersfordelt debitorliste til relevante personer. Herved frigives en stor del af medarbejderens tid, der i stedet kan bruges på andre kunderettede aktiviteter.

Proces
Registrering af indbetalinger sker ved at logge ind på netbank og aflæse indbetalinger. Indbetalingerne skal efterfølgende indlæses i virksomhedens ERP-system. Processen kan involvere mange forskellige banker og mange forskellige flere ERP-systemer.

Løsning
Med de samme rettigheder som den medarbejder, der ellers skulle udføre opgaven, kan robotten med sit eget NemID, selv logge ind for at hente informationer fra banken og overføre dem til ERP-systemerne.


 

 

Proces
I forbindelse med at revisionshusene gør klar til næste regnskabsår, er der en del administrative og gentagne processer med mange manuelle og regelbaserede handlinger i forskellige programmer.

Løsning
Med RPA er det muligt at klargøre og indhente opdaterede oplysninger fra forskellige interne og eksterne kilder. Eksempelvis kan robotten ”rulle” og klargøre revisionsprogrammer og kundemapper.


 

 

 

Proces
Købsfaktura proces med bilag der bliver væk og tune manuelle godkendelsesprocesser og bogføring mv.

Løsning
Robotten indlæser indkomne fakturaer og foretager check mod lister / PO / eller godkendelse hos relevante medarbejdere. Liste med differencer sendes til rettte medarbejdere og robotten bogfører fakturaer, der er OK. Løsningen optimerer således kreditorbogholderi gennem digitalisering, automatisering og et effektivt arbejdsflow - hele vejen fra modtagelse af fakturaen til digital arkivering.

Proces
Når der er delindbetalinger i forbindelse med beskadigede produkter, hvor nogle af betalingerne er tilbageholdt, indtil refusionen er afgjort, er det vigtigt at få behandlet sagerne hurtigt for at styrke virksomhedens cash flow og få inddrevet tilgodehavende. Det kræver indsamling af data fra en lang række kilder og mails til og fra underleverandører angående de beskadigede produkter.

Løsning
Robotten samler al informationen fra forskellige kilder og placerer bilag i en fastsat struktur, så der er et godt overblik over noget, der tidligere var meget uoverskueligt og tidskrævende.